Εγγραφές μαθητών Α' τάξης και Ολοήμερου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 εγγράφονται:
 1. Αυτεπάγγελτα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν, κατά το τρέχον σχολ.  έτος, στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄τάξη, κατά το σχολ. έτος 2016-17, θα προσκομίσουν εκ νέου ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.
2. Υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2010. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 1 έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, ., στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.
Για την εγγραφή τους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/85στην οποία θα δηλώνονται τα ατομικά στοιχεία του μαθητή/τριας, όπως αυτά προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησης. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί από τη σχολική μας μονάδα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 
Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα 
μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΑΘΗΤΗ (ΔΕΗ)
5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έντυπο ΑΔΥΜ  

Επίσης όσοι επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Έντυπο 
Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CISCO WEBEX MEETINGS

ΑΓΙΑΣΜΟΣ- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ SELF TEST

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SELF-TESTING - ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΜΚΑ