ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Ως προς τις εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς / κηδεμόνες ότι:
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01-01-2014 έως και 31-12-2014. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020, μόνο κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2824031229).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση γονέα / κηδεμόνα. 2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο θα αναζητηθεί από το σχολείο, βάσει των στοιχείων που θα δηλώσει ο γονέας / κηδεμόνας (δε χρειάζεται να το φέρουν οι γονείς). Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό. Το έγγραφο που θα προσκομιστεί στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο. 3. Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου.
Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» την οποία πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή, προκειμένου να εγγραφεί ο μαθητής στο δημοτικό. 4. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. 5. Δικαιολογητικό απόδειξης του τόπου κατοικίας της οικογένειας του μαθητή: (Λογαριασμός ηλ. ρεύματος, Ύδρευσης, Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο κλπ.). 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς το αργότερο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. (Το έντυπο αυτό θα δοθεί στους γονείς / κηδεμόνες από το σχολείο. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει λήψη του από εδώ).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ CISCO WEBEX MEETINGS

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020- 21

"ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ"